Duszpasterstwo polonijne

Od 1948 roku działa w Hiszpanii Polska Misja Katolicka, która oprócz podstawowego posłannictwa duszpasterskiego inicjowała różnego rodzaju akcje religijne, społeczne oraz kulturalne. Wobec dynamicznego rozrostu społeczności polonijnej w latach dziewięćdziesiątych znacznie zwiększyła się w Hiszpanii liczba ośrodków duszpasterskich i kapelanii.

W Madrycie działa kapelania księży werbistów. Oprócz działalności duszpasterskiej, księża wspierają akcje społeczne – organizują kursy języka hiszpańskiego, pomagają w legalizacji pobytu. W podmadryckim mieście Alcalá de Henares istnieje kapelania polska prowadzona przez księży z Towarzystwa Chrystusowego. Pod egidą Kościoła polskiego w Alcalá de Henares działa Ruch Apostolatu Emigracyjnego. Jego członkowie spotykają się na codziennej modlitwie, pomagają także w organizacji uroczystości kościelnych.

W Regionie Autonomicznym Madrytu msze polskie odbywają się również w madryckich dzielnicach Vicálvaro i i Aluche oraz w miejscowości Móstoles. W innych regionach Hiszpanii Polacy również mają możliwość uczestnictwa we mszy polskiej: w Barcelonie, w Walencji, w Torrevieja, w Alicante oraz na Majorce, w Saragossie, w Bilbao i na Wyspach Kanaryjskich w Santa Cruz. Coraz częściej posługę duszpasterską w środkowiskach Polaków w Hiszpanii sprawują polscy księża sprowadzeni do pracy w parafiach hiszpańskich, w których coraz bolesniej odczuwany jest brak powołań kapłańskich. Są to głównie księża misjonarze powracający z pracy misyjnej w Ameryce Łacińskiej, a także kapłani sprowadzeni z Polski na podstawie umów między diecezjami obu krajów.

W wielu przypadkach praca w środowisku polskim jest wyrazem dobrej woli duszpasterzy i odpowiedzią na wyrażone przez rodaków zapotrzebowanie.