Historia Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nuestra Casa”.

Stowarzyszenie zostało założone w roku 2001 z inicjatywy Polaków, którzy przybyli do Hiszpanii w latach 1985-2000. W skład komitetu założycielskiego weszło 15 osób, z których w roku 2002 został powołany pierwszy Zarząd, na którego czele stanął Pan Andrzej Janeczko.

W latach 2001-2009 Stowarzyszenie Polaków w Hiszpanii „Nasz Dom” – „Nuestra Casa” dołożyło wszelkich starań aby godnie reprezentować wizerunek Polaków na terytorium całej Hiszpanii i na świecie. Byliśmy obecni na III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy organizowanym w Warszawie w roku 2007.
Kształtowaliśmy wizerunek Polski, jako godnego partnera, przed wstąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej.

W naszych staraniach zawsze byliśmy wspierani przez Panią Ambasador Grażynę Bernatowicz oraz przez Pana Konsula Czesława Barańskiego.

Od roku 2001 działalność naszego Stowarzyszenia jest oparta na realizacji planu rocznego, który jest zatwierdzany na zebraniach Zarządu naszego Stowarzyszenia.