Prasa polonijna

Prasa polonijna pełni ważną rolę w integracji środowisk emigracyjnych. Już w latach 1947-1948 środowisko polskich stypendystów zaczęło wydawać miesięcznik „Przed Jutrem”. W latach 1955-1969 historię i aktualne zagadnienia polityczne, społeczne i kulturalne związane z Polską przybliżał wydawany w języku hiszpańskim miesięcznik „Polonia. Revista ilustrada”. W latach 1966-1968 wydawano miesięcznik „Inter Nos”, mający zasięg ogólnohiszpański.

Pierwszym pismem skierowanym do emigracntów ekonomicznych był, ukazujący się w latach 1993-1996, miesięcznik „Polonia”. Pismo wydawane było dzięki entuzjazmowi oraz wielkiemu nakładowi sił i środków Andrzeja i Danuty Dworskich. W marcu 1995 roku stowarzyszenie Orzeł Biały z Alcalá de Henares rozpoczęło współpracę z lokalną gazetą „Diario de Alcala de Henares”. Od ponad 10 lat nieprzerwanie, co tydzień, w gazecie tej ukazuje się strona o nazwie „Archipelag”.

Wkładka ta jest w całości publikowana w języku polskim. Przez dwa lata od 1997 roku kapłani z Alcalá de Henares wraz z kilkoma świeckimi współpracownikami wydawali biuletyn duszpasterski „Okruchy”, poświecony życiu religijnemu na obczyźnie. Od maja 2002 roku, działający przy polskiej kapelanii w Alcalá de Henares Ruch Apostolatu Emigracyjnego rozpoczął wydawanie miesięcznika „Emigrant”. W latach 2002-2003 w madryckiej dzielnicy Vicálvaro ukazywało się pismo „Głos Kazimierza”. Środowisko polonijne w Barcelonie w maju 2005 roku rozpoczęło wydawanie „Biuletynu Informacyjnego” – ośmiostronicowej gazetki zawierającej głównie informacje o spotkaniach i imprezach polonijnych.

Od marca 2006 roku wydawanie Biuletynu zostało wstrzymane. W jego miejsce w katalońskiej stacji telewizyjnej BTV, co dwa tygodnie nadawane są kulturalne wiadomości polonijne. Od 30 września 2006 roku w Madrycie redagowany jest Bezpłatny Tygodnik Polaków w Hiszpanii „Swojskie Strony”. Gazeta spełnia funkcję informacyjno-kulturalną i rozprowadzana jest w sklepach i parafiach polonijnych we wszystkich większych miastach Hiszpanii.