POLONIADA 2010

fund_mlod_polonii

Zarząd Fundacji Młodej Polonii w Warszawie uprzejmie informuje o rozpoczęciu IX Edycji POLONIADY dla dzieci i młodzieży polonijnej na świecie. Impreza ta organizowana jest co dwa lata  od 18 lat i spełnia ważne zadania edukacyjno-kulturowe:

 • promuje zasłużonych Polaków w świecie;
 • integruje środowiska młodzieży polonijnej;
 • wzbudza szacunek dla polskiego dziedzictwa narodowego.

POLONIADA `2010

sztandarowa impreza Fundacji Młodej Polonii

 Kogo zapraszamy do udziału?
Zapraszamy młodzież polonijną w wieku od 16 do 24  lat, która opanowała podstawowy zakres wiedzy o historii i kulturze polskiej, umie pisać referaty w języku polskim, zbierać materiały, przeprowadzać wywiady oraz potrafi te wszystkie wiadomości, dokumenty, rysunki czy zdjęcia opracować w formie ładnego albumu.

Tematy POLONIADY `2010

 1. Opracuj udokumentowany referat na temat wkładu określonego Polaka do sztuki, nauki, kultury, gospodarki, techniki lub sportu w kraju, w którym mieszkasz.
  2. Opisz postać historyczną, która swoimi działaniami wpłynęła dodatnio na historię Polski lub losy świata i mogłaby być wzorcem dla młodzieży. Opracuj swoje uzasadnienie  w formie udokumentowanego referatu lub kolorowego albumu.

Terminy:
Do końca października 2009 r. – rozesłanie regulaminu w Świat.  Do końca lutego 2010 r. opracowanie referatów na przyjęty temat i przesłanie ich do najbliższego Konsulatu RP celem przeprowadzenia tam półfinałów oraz weryfikacji prac przez wewnętrzne jury. Uwaga: Gdyby dany Konsulat RP nie organizował półfinałów, prace można przesyłać bezpośrednio do Fundacji Młodej Polonii w Warszawie. Oto adres: FUNDACJA MŁODEJ POLONII, 00 – 191 Warszawa, ul. Stawki 4 blok D lok. 4. Do końca marca 2010 r. – wysyłanie przez Konsulaty RP prac do Fundacji Młodej Polonii (limit dla Konsulatów RP dwa referaty, a w razie wysokiego poziomu półfinałów, jury może zdecydować o zakwalifikowaniu więcej autorów). Do połowy kwietnia 2010 r. jurorzy w Warszawie oceniają prace, Do końca kwietnia 2010 r. Fundacja wysyła półfinalistom zaproszenia na SYMPOZJUM POLONIJNE  w Warszawie.

24.06-28.06 2010 FINAŁY POLONIADY ‘2010 w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 64, – SYMPOZJUM a w nim:

 • uroczyste otwarcie finału POLONIADY `2010 w Domu Polonii;
 • napisanie testu na temat wiedzy o historii i kulturze polskiej;
 • publiczna obrona referatu przed członkami jury i szerszą widownią;
 • wygłoszenie krótkiego wiersza na dowolny temat: poważny, wesoły, sportowy, (konkurs  recytatorski);
 • zwiedzanie Warszawy i okolic oraz spotkania;
 • uroczyste zamknięcie Sympozjum i wręczenie dyplomów oraz nagród.

Warunki pobytu w Warszawie: Laureaci lub ich sponsorzy opłacają podróż do Warszawy i powrót do domów. Fundacja opłaca 5 dniowy pobyt w Warszawie. Opiekunowie niepełnoletnich laureatów korzystają z takich samych warunków.

Zasady punktacji: ocena merytoryczna referatu: od 1-25 pkt.; ocena zawartości i wyglądu albumu: od 1-10 pkt., ocena testu: od 1-30 pkt., ocena wypowiedzi w czasie obrony pracy: od 1-35 pkt. Ocena recytacji = od 6 do 20 pkt. Razem od 10 -120 pkt.

Nagrody: Przewidziana jedna nagroda GRAND PRIX, trzy nagrody pierwsze, cztery nagrody drugie, pięć nagród trzecich  oraz dziesięć  wyróżnień. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy oraz plik pamiątkowych zdjęć, natomiast dla laureatów GRAND PRIX oraz I, II, III miejsc, oprócz nagród rzeczowych przewidziane są także stypendia, a także studia w uczelniach polskich w kraju, z którymi Fundacja podpisała Akty Patronackie.

Organizatorzy – Fundacja Młodej Polonii

Biuro: 00-191 Warszawa, Stawki 4 D m. 4
Kontakt internetowy: fmp7@poczta.onet.pl

www.mlodapolonia7.com

Uwaga: Prace należy wysyłać na adres biura listem zwykłym lub priorytetowym, ale nie poleconym.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*